بازداشت ناظران و پیمانکار آسفالت شهرداری مسجدسلیمان با دستور مقام قضایی
بازداشت ناظران و پیمانکار آسفالت شهرداری مسجدسلیمان با دستور مقام قضایی
با دستور رحمان بن سعید دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مسجدسلیمان یکی از معاونین، یکی از ناظرین و پیمانکار اجرای آسفالت شهرداری مسجدسلیمان بدلیل اجرای آسفالت بی کیفیت در یکی از مناطق این شهرستان که منتهی به انتقادات فراوانی از سوی شهروندان شد بازداشت و پرونده ای در این خصوص در دادسرای شهرستان مفتوح گردید .
image_pdfimage_print

بازدیدها: ۰