برکناری ۳ عضو بلند پایه هلدینگ پتروشیمی کشور
برکناری ۳ عضو بلند پایه هلدینگ پتروشیمی کشور
خبر رسید که محمد ابراهیمی مدیرعامل و علی افشین یکی از اعضای هلدینگ صبا انرژی و از افراد نزدیک و وابسته به اسکندری مدیرعامل معزول صندوق بازنشستگی کشور از مقام خود برکنار شدند . 
image_pdfimage_print

بر این اساس می بایست شاهد آن باشیم که بزودی تغییرات اساسی در هلدینگ صبا انرژی صورت پذیرد و مدیرعامل آن منصوب شود .

در ادامه تغییرات در شرکت های زیر مجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور، این بار از پتروشیمی مسجدسلیمان خبر می رسد که رئیس هیئت مدیره صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان نیز از مقام خود عزل و برکنار شد .

براین اساس بهنام مرید شوشتری رئیس هیئت مدیره صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان که از نزدیکان و نفرات مورد وثوق اسکندری مدیر عامل معزول صندوق بازنشستگی کشوری بود از سمت خود برکنار شد تا تغییرات در حوزه انرژی و پتروشیمی بسیار اساسی و ریشه ای باشد .
با رفتن مرید شوشتری پیش بینی می شود که می بایست بزودی شاهد تغییرات اساسی در پتروشیمی مسجدسلیمان باشیم .

بازدیدها: ۰