راستی‌آزمایی اخبار و مجازات نشر اکاذیب
راستی‌آزمایی اخبار و مجازات نشر اکاذیب
چطور باید اخبار جعلی را شناسایی کنیم؟ روزانه بسیاری از مردم قربانی شایعات می‌شوند. در رادیو حقوقی ایمنا، چند روش ساده برای شناسایی این نوع اخبار و مجازات نشر خبر کذب را نیز طبق ماده قانون ۶۹۸ برایتان معرفی می‌کنیم.