ریزش کوه در خیابان فرعی یکم حصیرآباد اهواز
ریزش کوه در خیابان فرعی یکم حصیرآباد اهواز
حصیرآباد یکی از محله‌های قدیمی شهر اهواز که با رشته کوهی در کنار آن و در مرکز شهر کاملاً قابل تشخیص است. نکته بارز منطقه وجود رشته نسبتاً طولانی از تپه‌های ماسه‌ای که در کنار ان خانه‌های متعددی نیز ساخته شده‌است. این منطقه سالهاست که بدون توجه مسئولان به حال خود رها شده و از امکانات پایینی برخوردار است. با توجه به بافت فرسوده این منطقه تاکنون زلزله و بارندگی‌ خسارت‌ زیادی به منازل آن وارد کرده است. در پی بارندگی شب گذشته در خیابان فرعی یکم حصیرآباد، ریزش کوه خسارت زیادی به برخی از منازل وارد شد. به گفته مسئولان شهری، با توجه به اینکه مردم حصیرآباد در بافت فرسوده و حاشیه‌ای شهر و همچنین از نظر توپولوژی در ارتفاع زندگی می‌کنند امکان خدمات رسانی به این منطقه در مقایسه با دیگر مناطق دشوارتر است.
image_pdfimage_print

Views: 1