(۱۶+) ویدئوی دلخراش لحظات تصادف توله ببر در جاده شیراز
(۱۶+) ویدئوی دلخراش لحظات تصادف توله ببر در جاده شیراز
غروب سه‌شنبه چهاردهم آذر یک فرد توله پلنگ با جنسیت ماده و سن تقریبی هفت ماه در جاده کوه‌چنار به شیراز در تصادف با خودرو جان خود را از دست داد.