موشن گرافیک/ تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط خانواده ها
موشن گرافیک/ تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط خانواده ها
این موشن گرافیک در راستای تقویت فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی به همت فرهنگ سرای فناوری اطلاعات تولید و منتشر شده است.