در پی اقدام غیرحرفه ای صداوسیما؛ تریبون رسانه ملی در اختیار افراد فاقد جایگاه قانونی قرار گرفت/ نشر خبرهای خودساخته توسط افراد خودشیفته!
در پی اقدام غیرحرفه ای صداوسیما؛ تریبون رسانه ملی در اختیار افراد فاقد جایگاه قانونی قرار گرفت/ نشر خبرهای خودساخته توسط افراد خودشیفته!
چندی پیش رادیو ورزش صداوسیما در راستای کسب اطلاع از آخرین تغییر و تحولات تیم نفت با مقام معزول از این تیم مصاحبه کرد و اخبار و حواشی تیم را از وی جویا شد .
image_pdfimage_print

یادداشتی به قلم دانوش صالحی 

چندی پیش رادیو ورزش صداوسیما در راستای کسب اطلاع از آخرین تغییر و تحولات تیم نفت با مقام معزول از این تیم مصاحبه کرد و اخبار و حواشی تیم را از وی جویا شد .

مصاحبه شونده نیز با استفاده از این فرصت کم نیاورد و هرچه دلش خواست گفت! از تخریب مدیرعامل پیشین گرفته تا مدیرعامل فعلی! همه را پای آنها نوشت و خود را آدم راستین داستان جلوه کرد .

مصاحبه کننده و مجری رادیو هم با علم اینکه طرف مصاحبه اش عزل شده و به صراحت در جملات خود به عبارت (( سابق تیم نفت )) اشاره کرد، از وی در خصوص آخرین وضعیت تیم سئوال پرسید و شخص مورد اشاره هم کم نیاورد و گفت تیم نفت دوباره دیشب با من برای بازگشت مذاکره کرده و پیشنهاد داده اند اما قبول نکرده ام!

در این میان کسی نیست در سازمان عریض و طویل صداوسیما به این مجری و مسئولین غیرحرفه ای آن تذکر بدهد و آنها را بازخواست کند که چرا تریبون رسانه ای که از بودجه بیت المال ارتزاق می کند را برای بزرگ کردن برخی اشخاص هزینه می کنید ؟ آیا واقعاً در رسانه ملی در این خصوص خط مشی نوشته نشده که منبع تهیه خبر می بایست افراد موثق و دارای شخصیت حقوقی باشند نه اشخاص معزول؟!!! در کجای عالم رسانه برای کسب اطلاع از جریانات یک سازمان و موسسه از اشخاص عزل شده آن هم با علم به معزول بودنش کسب اطلاع می کنند؟ و آیا دست اندرکاران این برنامه و مجری محترم شعور مردم را چه فرض کرده اند که خبرهایی خلاف واقع را به صرف جمع کردن چند شنونده و مخاطب بیشتر فدای داستان سرایی های اشخاص خیالباف می کنند ؟

صدالبته واضح و مبرهن است در موسسه و باشگاهی که هم مدیر رسانه هم مدیر روابط عمومی و هم مدیرعامل وجود دارد و می توان خبرهای موثق و حقیقی را بدون واسطه و مستقیماً از آنها دریافت کرد متوسل شدن به اشخاص فاقد چنین موجهاتی می تواند اساس و بنیان این مصاحبه را با اشکال مواجه سازد که غرض در پس آن نهفته است.

قضاوت با شما

Visits: 2